Bemiddeling

Bemiddeling

Wat is bemiddeling?

 

Bij bemiddeling wordt er een vertrouwelijke ruimte gecreƫerd waarbinnen elke partij evenwaardig aan bod komt en gevoelens, wensen en behoeften op tafel gelegd kunnen worden.

 

De bemiddelaar neemt het conflict niet uit handen van de betrokkenen om het boven hun hoofden uit te klaren maar helpt partijen om zelf tot een oplossing te komen. Dit verhoogt

de kans dat iedereen zich achteraf in de gemaakte afspraken kan terugvinden en het ook gemakkelijker zal zijn zich aan deze afspraken te houden.

De focus bij bemiddeling ligt op communicatie. Vaak lukt het niet om zelf tot afspraken te komen omdat het moeilijk of onmogelijk geworden is samen een rustig gesprek te voeren.

Een bemiddelaar kan jullie helpen om terug met elkaar te (leren) praten.

De uiteindelijke bedoeling van bemiddeling is tot een oplossing te komen waarin iedereen

zich kan terugvinden. Indien gewenst, bijvoorbeeld wanneer er bemiddeld wordt in het kader van een echtscheiding, kunnen de gemaakte afspraken in een sluitende en juridisch onderbouwde overeenkomst gegoten worden. De bemiddelaar kan er vervolgens voor zorgen dat die overeenkomst door de familierechter in een vonnis bekrachtigd wordt. Dit noemen we 'homologatie' van het akkoord.

 

 

Wat kan je verwachten van de bemiddelaar?

 

Een bemiddelaar werkt steeds volgend de volgende principes:

  • Vertrouwelijkheid: De bemiddelaar is uiteraard gehouden aan het beroepsgeheim.

Het Praathuis moet een 'vrijplaats' zijn: een plaats waar alles in

vertrouwen mag en kan gezegd worden.

  • Onpartijdigheid: De bemiddelaar behartigt de belangen van alle betrokkenen.

Hij is meerzijdig partijdig.

 

  • Communicatie: De bemiddelaar bemoedigt het samenwerken en faciliteert de dialoog.

  • Ondersteuning: De bemiddelaar is niet verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Zoals hierboven reeds vermeld is het niet de bemiddelaar die de

oplossing aanreikt maar wordt er ruimte gecreƫerd om partijen zelf tot

een oplossing te laten komen.

 

  • Vrijwilligheid: Het staat elke partij vrij om op ieder moment de bemiddeling te stoppen.

Niemand kan gedwongen worden om een bemiddeling aan te vatten of

in bemiddeling te blijven.

Wanneer bemiddel ik?

Bemiddeling

bij

SCHEIDING

Bemiddeling

bij

FAMILIALE CONFLICTEN

Bemiddeling

bij

RELATIE

PROBLEMEN

Tel: 0483/ 31 81 44

 

E-mail: contact@hetpraathuis.be

Het Praathuis

 

Marie Baerten

Keistraat 33

 

3300 Tienen