Familiale conflicten

Bemiddeling bij familiale conflicten

De impact van familiale conflicten

 

Een conflict of aanhoudende discussie met je partner, een familielid, een vriend, een buur,... kan emotioneel zeer belastend zijn indien er geen uitweg gevonden wordt. Wanneer je er zelf niet uitraakt kan familiale bemiddeling helpen om het thema in al zijn facetten bespreekbaar te maken. Er wordt binnen de bemiddeling ruimte gecreƫerd om met elkaar in gesprek te gaan teneinde samen tot een oplossing te komen die voor iedereen aanvaardbaar is, waar iedereen zich in kan vinden.

 

 

 

Voorbeelden van mogelijke familiale conflicten

 

Ik geef hieronder een overzicht van mogelijk thema's waarover bemiddeld kan worden. Deze lijst is uiteraard niet exhaustief. Elk conflict dat zich situeert binnen de familiale sfeer, kan het voorwerp uitmaken van een familiale bemiddeling.

 

  • Conflicten tussen ouders en hun tienerkinderen (bv mbt studiekeuze)

 

  • Conflicten tussen ouders mbt de opvoeding (bv mbt levensopvatting, huisregels,..)

 

  • Conflicten tussen ouders en hun volwassen kinderen (bv mbt geld of kleinkinderen)

 

  • Conflicten met de schoonfamilie

 

  • Conflicten tussen kinderen mbt de (hulpbehoevende) ouders

 

  • Conflicten mbt een opengevallen nalatenschap (zie hieronder)

Conflicten betrefende erfenis en nalatenschap

 

Iedereen kan tijdens zijn leven regelen wat er met zijn vermogen gebeurt na overlijden. Je kan dit regelen in een tetsament of reeds een deel van je vermogen schenken aan anderen.

 

Niet zelden geeft een opengevallen nalatenschap aanleiding tot hoogoplopende conflicten tussen de nabestaanden. Men kan het oneens zijn met wat er bij testament geregeld werd of bijvoorbeeld de reeds gedane schenkingen als oneerlijk ervaren. Dit kan binnen een familie grote spanningen opleveren.

 

Ook bij dit soort van conflicten kan een familiaal bemiddelaar helpen door met alle betrokkenen samen rond de tafel te gaan zitten. Belangen, behoeftes en emoties kunnen uitgesproken en zichtbaar gemaakt worden en de bemiddelaar helpt om het gesprek op een rustige manier aan te gaan en tot een overeenstemming te komen. Op deze manier worden familiale bruggen niet opgeblazen, een risico dat daarentegen wel bestaat bij een gerechtelijke procedure.

 

Nieuw samengesteld gezin

 

Het traditionele 'kerngezin' is vandaag lang niet meer vanzelfsprekend en steeds meer kinderen groeien op met gescheiden ouders. Ouders die op hun beurt weer nieuwe relaties aangaan, wat resulteert in een toename van de zogenaamd 'nieuw samengestelde gezinnen' in ons land.

 

Niet zelden worden deze gezinnen geconfronteerd met een hele resem uitdagingen waar niet altijd een pasklaar antwoord voor bestaat (zoals bijvoorbeeld de rol die de stiefouder (al dan niet) opneemt, de aanvaarding door de kinderen van die nieuwe partner, etc.).

 

Ook dit is het werkterrein van een familiaal bemiddelaar. Samen in gesprek gaan over de nieuwe

rollen die opgenomen dienen te worden, de communicatie met de ex-partner aangaan en in een rustige en veilige omgeving afspraken maken, brengt vaak al heel wat zoden aan de dijk.

Tel: 0483/ 31 81 44

 

E-mail: contact@hetpraathuis.be

Het Praathuis

 

Marie Baerten

Keistraat 33

 

3300 Tienen