Scheiding

Bemiddeling bij scheiding

De impact van een echtscheiding

 

De beslissing om als koppel uit elkaar te gaan gooit jouw leven, dat van je partner en dat van jullie kinderen overhoop. Jullie staan voor een ingrijpende verandering in jullie gezinsleven en dat brengt onvermijdelijk een berg emoties met zich mee.

 

Het is niet eenvoudig om op zo'n moment rationeel te moeten nadenken en je verdriet, angst, teleurstelling of woede opzij te zetten. Het is dan ook erg belangrijk dat die emoties een plaats kunnen krijgen binnen de bemiddeling en daar voldoende aandacht aan besteed wordt.

Daarnaast is het vaak erg onduidelijk wat een scheiding allemaal met zich meebrengt, wat er allemaal geregeld moet worden en wat de gevolgen zullen zijn.

 

 

De bemiddelaar als navigator

 

Ik help jullie als bemiddelaar door dit oerwoud heen te navigeren:

 • ik informeer jullie over de regelingen die getroffen moeten worden (m.b.t. het huis, het vermogen en de kinderen)

 

 • ik help jullie met elkaar het gesprek aan te gaan en samen tot afspraken te komen die werken voor jullie beiden

 

 • ik zal steeds voorstellen om ook een gesprek met de kinderen te voeren, vooropgesteld dat jullie en ook de kinderen dit zien zitten en zij oud genoeg zijn.

 

 • ik begeleid jullie bij het loslaten van jullie relatie als partners en het vormgeven van jullie nieuwe relatie als co-ouderteam

 

 • ik begeleid het traject bij de notaris (bv bij verkoop gezinswoning)

 

 • ik giet de gemaakte afspraken in een sluitende en juridisch correcte overeenkomst

 

 • ik dien, indien gewenst, de overeenkomst in bij de rechtbank

 

 

Doorheen dit hele proces zet ik sterk in op het verbeteren of verstevigen van de communicatie tussen jullie. Het is immers, zeker indien er kinderen in het spel zijn, van enorm belang dat jullie met elkaar kunnen blijven praten, nu en ook in de toekomst..

Bemiddeling...een teameffort!

 

Een echtscheidng brengt gevolgen met zich mee op een heel aantal vlakken. Als bemiddelaar bestaat mijn taak erin jullie zo goed mogelijk te informeren, te ondersteunen in het praten over moeilijke zaken, te begeleidien in de onderhandelingen en uiteindelijk de overeenkomst op te stellen.

 

 

Psychologische begeleiding

 

Een echtscheiding kan een grote emotionele impact met zich meebrengen. Als bemiddelaar kan ik helpen die emoties in de bemiddeling te benoemen en een plaats te geven. Doch, soms heeft iemand nood aan een meer doorgedreven en individuele psychologische begeleiding om met die emotioenele impact van de echtscheiding om te gaan. In dat geval stel ik mijn netwerk ter beschikking zodat ik je vlot kan doorverwijzen naar een psycholoog/therapeut die gespecialiseerde hulp aan biedt die bij jou past.

 

 

Notaris en advocaat

 

Ik hecht als bemiddelaar veel belang aan een goed uitgebouwd professioneel netwerk. Zoals hierboven reeds vermeld, pleeg ik overleg met en begeleid ik het proces bij de notaris. Daarnaast onderhoud ik goede contacten met een aantal advocaten op wie ik, indien nodig, beroep kan doen voor gespecialiseerd juridisch advies of naar wie ik doorverwijs indien een bemiddeling niet (meer) mogelijk is.

Kinderen? Maak een ouderschapsplan!

 

Ouders die uit elkaar gaan beƫindigen hun partnerrelatie, maar blijvan natuurlijk wel samen ouders van hun kinderen. Het is voor de kinderen erg belangrijk dat mama en papa, ook na de scheiding, een team blijven vormen: met elkaar blijven praten en gezamenlijk betrokken blijven bij hun opvoeding. Juist dit is de kerngedachte achter het ouderschapsplan: jullie erkennen dat een kind beide ouders nodig heeft en zijn bereid dit zowel jullie kinderen als elkaar te gunnen.

 

In het ouderschapsplan worden een aantal afspraken over de opvoeding van de kinderen en de uitoefening van jullie ouderschap schriftelijk vastgelegd. Onder andere volgende zaken worden geregeld:

 • verdeling van zorg en opvoeding
 • vakanties en bijzondere dagen of feesten (verjaardag, communiefeest..)
 • hobby's
 • hoe jullie elkaar gaan informeren en raadplegen
 • schoolkeuze, oudercontacten
 • contact met andere familieleden zoals grootouders

 

Een goed ouderschapsplan houdt rekening met de leeftijd en ontwikkelingsfase van de kinderen, alsook met jullie leef- en woonsituatie. Het kan dan ook best zijn dat het ouderschapsplan doorheen de jaren een aantal keren aangepast of bijgesteld dient te worden. Ook hiervoor kunnen jullie bij mij als bemiddelaar terecht.

 

Interessante links

 

Een Nieuw Gezin vzw

Info voor nieuw samengestelde gezinnen

 

ODOS

Forum voor ouders die opnieuw starten

 

SBO

Steunpunt Blijvend Ouderschap

Het Praathuis regelt uw echtscheiding van A tot Z !

In onderling overleg

Transparant

Juridisch correct

Tel: 0483/ 31 81 44

 

E-mail: contact@hetpraathuis.be

Het Praathuis

 

Marie Baerten

Keistraat 33

 

3300 Tienen